بم، کرمان، سیرجان، میمند

tripbama
  • تعداد روز: 3
  • درجه سختی: 2
  • حداقل سن: 5
  • قیمت:رایگان
نمایش جزئیات برنامه

برنامه در یک نگاه

  • در این برنامه سفر خود را از گشت و گذار در مجموعه گنجعلیخان کرمان آغاز خواهید کرد و بعد از ظهر خود را نیز به پرسه زدن در بین کلوتهای شهداد خواهید گذراند.
  • سفر خود را با بازدید از دیدنی های ماهان چون باغ شازده ادامه خواهید داد و شب را در شهر تاریخی بم سپری خواهید کرد
  • در ادامه سفر نیز تاریخ سیرجان را در بین دیدنی هایش ورق خواهید زد و شب را در روستای صخره ای میمند خواهید گذراند.

\