برنامه سفر به اولین شهر خشتی جهان

tripbama
  • تعداد روز: 3
  • درجه سختی: 0
  • حداقل سن: 0
  • قیمت: 10000

برنامه در یک نگاه

  • در این برنامه از اولین شهر خشتی جهان و دومین شهر تاریخی جهان دیدن خواهید کرد و به گشت در کوچه پس کوچه هایش خواهید پرداخت.
  • بازدید از دخمه و آتشکده زرتشتیان، دیدنی های تاریخی محله فهادان و مجموعه امیرچخماق را در گشت شهری خواهید داشت.
  • یک روز از سفر خود را به اطراف یزد و بازدید از میبد و زیارتگاه چک چک خواهید گذراند.
  • بعد از ظهری دلنشین را نیز در کویر با تفریحات کویری خواهید گذراند.
  • برای آرامش خاطر شما نیز رستوران های خوب شهر با غذاهای محلی در برنامه پیشنهاد شده است که امیدواریم تجربه ای خوشمزه برایتان رقم زند.
  • کلیه مسیرهای دسترسی و زمان هایی را که در مسیر خواهید گذراند و قمیت بلیط و هزینه تفریحات کویر نیز در این برنامه گنجانده شده است.

\