پل خشتی لوشان

درباره پل خشتی لوشان

پل خشتی لوشان مربوط به دوره قاجار است.این پل واقع در شهر لوشان، جنوبی ترین شهر گیلان است که در مسیر "رشت – قزوین" قرار دارد. پل خشتی لوشان روی رودخانه شاهرود  که یکی از شاخه‌های سفید رود است، بنا شده است‌.رابینو درباره پل لوشان اینگونه می‌نویسد: «پل لوشان بنایی ست زیبا از آجر که مرکب از یک طاق کوچک و دو طاق بزرگ است و تاریخ بنایش به دوران خسروخان می‌رسد. روس‌ها شیب این پل را که تند بوده ملایم نموده اند».طول کلی این پل ۱۰۰ متر و عرض آن هفت متر است. در دو طرف مسیر عبور عابر نیز جان پناهی تعبیه شده که با قلوه سنگ مفروش شده‌است.

  تلفن پل خشتی لوشان :

  وب سایت پل خشتی لوشان : -

  آدرس پل خشتی لوشان : گیلان، لوشان، پل خشتی لوشان

  زمان بازدید پل خشتی لوشان :
  • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - پل خشتی لوشانمراکز نزدیک پل خشتی لوشان

جاذبه های اطراف پل خشتی لوشان