قشم، هنگام، هرمز

tripbama
  • تعداد روز: 3
  • درجه سختی: 1
  • حداقل سن: 4
  • قیمت:رایگان
نمایش جزئیات برنامه

برنامه در یک نگاه

  • در این برنامه سفر از جاذبه های شهر قشم و مرکز جزیره مانند غارهای خربس، دره ستاره ها، جنگل شگفت انگیز حرا و مزرعه کوروکدیل ها بازدید خواهید نمود.
  • در روز دوم نیز سفری به جزیره هنگام، جزیره دلفین های بازیگوش خواهید زد و یک دلفیناریوم رایگان خواهید دید.
  • روز سوم از جزیره هرمز با خاک های رنگارنگش بازدید خواهید کرد و با این پدیده شگفت انگیز زمین شناسی از نزدیک آشنا خواهید شد.
  • در این برنامه همچنین سری به مراکز خرید قشم و درگهان خواهید زد وبا خرید در جزیره لذت سفر خود را تکمیل خواهید نمود

\