رستوران هفت خوان باربیکیو – گرسیوز

 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_1
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_2
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_3
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_4
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_5
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_6
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_7
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_8
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_9
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_10
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_11
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_12
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_13
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_14
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_15
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_16
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_17
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_18
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_19
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_20
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_21
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_22
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_23
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_24
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_25
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_26
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_27
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_28
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_29
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_30
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_31
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_32
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_33
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_34
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_35
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_36
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_37
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_38
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_39
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_40
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_41
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_42
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_43
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_44
 • رستوران-هفت-خوان-باربیکیو-–-گرسیوز_45

درباره رستوران هفت خوان باربیکیو – گرسیوز

مدیران این رستوران ادعا دارند که این رستوران را با سرمایه 20 میلیارد تومانی ساختند تا پاتوقی فرهنگی در شیراز ایجاد کنند؛ همچنین می گویند این پروژه بعلت واردات بسیاری از قطعاتش از خارج از کشور 7 سال بطول انجامیده.
توضیح دیگه ای نمی دیم بهتره خودتون از نزدیک ببینید و قضاوت کنید!

  تلفن رستوران هفت خوان باربیکیو – گرسیوز : 2270000-2280000

  وب سایت رستوران هفت خوان باربیکیو – گرسیوز : -

  آدرس رستوران هفت خوان باربیکیو – گرسیوز : شیراز، بلوار جدید قرآن، نبش کوچه هفدهم


نمایش نقشه - رستوران هفت خوان باربیکیو – گرسیوز


مراکز نزدیک رستوران هفت خوان باربیکیو – گرسیوز

جاذبه های اطراف رستوران هفت خوان باربیکیو – گرسیوز

اقامت گاه های اطراف رستوران هفت خوان باربیکیو – گرسیوز

رستوران های اطراف رستوران هفت خوان باربیکیو – گرسیوز