قهوه خانه و دیزی سرای آزادگان (حاجی میرزا)

  • قهوه-خانه-و-دیزی-سرای-آزادگان-(حاجی-میرزا)_1
  • قهوه-خانه-و-دیزی-سرای-آزادگان-(حاجی-میرزا)_2
  • قهوه-خانه-و-دیزی-سرای-آزادگان-(حاجی-میرزا)_3
  • قهوه-خانه-و-دیزی-سرای-آزادگان-(حاجی-میرزا)_4
  • قهوه-خانه-و-دیزی-سرای-آزادگان-(حاجی-میرزا)_5
  • قهوه-خانه-و-دیزی-سرای-آزادگان-(حاجی-میرزا)_6
  • قهوه-خانه-و-دیزی-سرای-آزادگان-(حاجی-میرزا)_7
  • قهوه-خانه-و-دیزی-سرای-آزادگان-(حاجی-میرزا)_8
  • قهوه-خانه-و-دیزی-سرای-آزادگان-(حاجی-میرزا)_9

درباره قهوه خانه و دیزی سرای آزادگان (حاجی میرزا)

وارد سرای حاج میرزا که می شوی احساس می کنی تابلو اشتباه است و به فروشگاه عتیقه جات سرزده ای یا وارد موزه ای شده ای، اما کمی که به محیط و وسایل عادت می کنی آن ها را بخشی از دکوراسیون رستوران سنتی می بینی که صاحبش با ذوق و سلیقه فراوان در طول سال ها آن ها را جمع آوری کرده و می گوید که حاظر نیست هیچکدام را حتی برای لحظه ای از خودش جدا سازد. خالی از لطف نیست بدانید که این قهوه خانه به نام چاه حاج میرزا برای نخستین بار در زمان صفویان ساخته شد و در ابتدا خسته خانه نام گرفت زیرا مردم برای رفع خستگی به آنجا می آمدند ولی کم کم این سرا به سرای طوطی، چایخانه و قهوه خانه تغییر نام داد ولی محلی ها همچنان به نام سرای حاج میرازا می شناسندش.

  تلفن قهوه خانه و دیزی سرای آزادگان (حاجی میرزا) : 32211225

  وب سایت قهوه خانه و دیزی سرای آزادگان (حاجی میرزا) : -

  آدرس قهوه خانه و دیزی سرای آزادگان (حاجی میرزا) : اصفهان،میدان امام،به سمت سر در قیصریه، سرای حاج میرزا، قهوه خانه حاج میرزا


نمایش نقشه - قهوه خانه و دیزی سرای آزادگان (حاجی میرزا)


مراکز نزدیک قهوه خانه و دیزی سرای آزادگان (حاجی میرزا)

جاذبه های اطراف قهوه خانه و دیزی سرای آزادگان (حاجی میرزا)

اقامت گاه های اطراف قهوه خانه و دیزی سرای آزادگان (حاجی میرزا)

رستوران های اطراف قهوه خانه و دیزی سرای آزادگان (حاجی میرزا)

مراکز خرید اطراف قهوه خانه و دیزی سرای آزادگان (حاجی میرزا)