شما اینجا هستید: یزد | یزد | مسجد جامع کبیر یزد

مسجد جامع کبیر یزد

 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_1
 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_2
 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_3
 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_4
 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_5
 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_6
 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_7
 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_8
 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_9
 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_10
 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_11
 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_12
 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_13
 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_14
 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_15
 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_16
 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_17
 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_18
 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_19
 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_20
 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_21
 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_22
 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_23
 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_24
 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_25
 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_26
 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_27
 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_28
 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_29
 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_30
 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_31
 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_32
 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_33
 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_34
 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_35
 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_36
 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_37
 • مسجد-جامع-کبیر-یزد_38

درباره مسجد جامع کبیر یزد

ساختمان اصلی مسجد جامع در قرن ششم هجری قمری در زمان آل مظفر انجام شد و متعاقباً قسمت های مختلف آن تکمیل و مرمت شد و در سال 778 هجری قمری دالان مسجد بنا شد. از امتیازات معماری و هنری این مسجد، ساختمان و کاشی کاری معرق آن می باشد، تزئینات کاشی معرق و گره کاری داخل و خارج گنبد بسیار ارزنده است، مهم ترین اثر تزئینی مسجد محراب سنگی آن است. این محراب از سنگ مرمر یک پارچه ساخته شده و با نقوش کاشی معرق آرایش داده شده است.روشنایی مسجد که به صورت غیر مستقیم در داخل شبستان قدیمی جریان دارد، از امتیازات قابل توجه مسجد است که بوسیله نور از گچ سفید گنبد و دیوار تأمین شده است. این نوع نور پردازی روشی است که معماران قرن هشتم ه.ق به آن توجه داشته اند. این مسجد به بلندی مناره ها ، وسعت صحن بلند ایوان ، خوابیدگی و وسعت شبستان شهرت تاریخی دارد گفته شده که بنای مسجد جامع برروی آتشکده ای ساخته شده است. این مسجد دارای دو مناره بلند و زیبا است، می گویند این مناره ها بلندترین مناره در میان مناره های مساجد موجود در ایران است. یکی از معماران قدیمی و هنرمند استان یزد در تشریح بنای مسجد اظهار دارد که در ساخت این بنای عظیم از آهن استفاده نشده و تمام بناها با تاق ضربی، کاهگل و گچ استوار است.

  تلفن مسجد جامع کبیر یزد : 36213570

  وب سایت مسجد جامع کبیر یزد : -

  آدرس مسجد جامع کبیر یزد : یزد، محله فهادان، خیابان امام خمینی، خیابان سید رکن الدین


نمایش نقشه - مسجد جامع کبیر یزد