مدرسه ضیاییه (زندان اسکندر)

 • مدرسه-ضیاییه-(زندان-اسکندر)_1
 • مدرسه-ضیاییه-(زندان-اسکندر)_2
 • مدرسه-ضیاییه-(زندان-اسکندر)_3
 • مدرسه-ضیاییه-(زندان-اسکندر)_4
 • مدرسه-ضیاییه-(زندان-اسکندر)_5
 • مدرسه-ضیاییه-(زندان-اسکندر)_6
 • مدرسه-ضیاییه-(زندان-اسکندر)_7
 • مدرسه-ضیاییه-(زندان-اسکندر)_8
 • مدرسه-ضیاییه-(زندان-اسکندر)_9
 • مدرسه-ضیاییه-(زندان-اسکندر)_10
 • مدرسه-ضیاییه-(زندان-اسکندر)_11
 • مدرسه-ضیاییه-(زندان-اسکندر)_12
 • مدرسه-ضیاییه-(زندان-اسکندر)_13
 • مدرسه-ضیاییه-(زندان-اسکندر)_14
 • مدرسه-ضیاییه-(زندان-اسکندر)_15
 • مدرسه-ضیاییه-(زندان-اسکندر)_16
 • مدرسه-ضیاییه-(زندان-اسکندر)_17
 • مدرسه-ضیاییه-(زندان-اسکندر)_18
 • مدرسه-ضیاییه-(زندان-اسکندر)_19
 • مدرسه-ضیاییه-(زندان-اسکندر)_20
 • مدرسه-ضیاییه-(زندان-اسکندر)_21
 • مدرسه-ضیاییه-(زندان-اسکندر)_22
 • مدرسه-ضیاییه-(زندان-اسکندر)_23
 • مدرسه-ضیاییه-(زندان-اسکندر)_24

درباره مدرسه ضیاییه (زندان اسکندر)

مدرسه ضیاییه معروف به زندان اسکندر در محله فهادان شهر یزد در مجاورت بقعه دوازده امام و خانه لاری ها واقع گردیده‌است که از آثار مولانا ضیاءالدین پسر شرف الدین علی یزدی است و در سال 631 قمری آن را در یزد بنیان نهاد.گنبد خشتی این بنا با تزئینات گچ بری و نقاشی با آب رنگ بر بلندای این ساختمان خودنمایی می کندکه نمونه ای از معماری دوره مغول در ایران است.در افسانه ها آمده که اسکندر پس از ورود به ایران، در یزد قدیم "کثه" قلعه ای برای زندانیان و بازماندگان دولتی ساخت. به همین دلیل در دوره اسلامی، شهریزد به کنایه زندان اسکندر خوانده می شد.

  تلفن مدرسه ضیاییه (زندان اسکندر) : 36202502

  وب سایت مدرسه ضیاییه (زندان اسکندر) : -

  آدرس مدرسه ضیاییه (زندان اسکندر) : محله فهادان، کوچه کتابخانه


نمایش نقشه - مدرسه ضیاییه (زندان اسکندر)مراکز نزدیک مدرسه ضیاییه (زندان اسکندر)

جاذبه های اطراف مدرسه ضیاییه (زندان اسکندر)

اقامت گاه های اطراف مدرسه ضیاییه (زندان اسکندر)

رستوران های اطراف مدرسه ضیاییه (زندان اسکندر)

مراکز خرید اطراف مدرسه ضیاییه (زندان اسکندر)