پاطاق (طاق گرا)

  • پاطاق-(طاق-گرا)_1

درباره پاطاق (طاق گرا)

گاهی در میان آثار تاریخی تعدادی را می توان یافت که اطلاع دقیقی از کاربرد آنها در دست نیست؛ اما از نظر معماری قابل توجه می باشند. از جمله اینگونه آثار پاطاق یا طاق شیرین را می توان نام برد که تماماً از سنگ ساخته شده‌است و برای این بنا کارکردهای متفاوتی چون توقف گاه موکب شاهی، اریکه سلطنتی، پاسگاه مرزی، بنای یادبود یک پیروزی و ... ذکر شده است.

  تلفن پاطاق (طاق گرا) : -

  وب سایت پاطاق (طاق گرا) : -

  آدرس پاطاق (طاق گرا) : استان کرمانشاه، ۱۵ کیلومتری شهرستان سرپل ذهاب، گردنه پاطاق

  زمان بازدید پاطاق (طاق گرا) :
  • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - پاطاق (طاق گرا)مراکز نزدیک پاطاق (طاق گرا)

جاذبه های اطراف پاطاق (طاق گرا)