شما اینجا هستید: فارس | شیراز | مسجد نصیرالملک

مسجد نصیرالملک

 • مسجد-نصيرالملک_1
 • مسجد-نصيرالملک_2
 • مسجد-نصيرالملک_3
 • مسجد-نصيرالملک_4
 • مسجد-نصيرالملک_5
 • مسجد-نصيرالملک_6
 • مسجد-نصيرالملک_7
 • مسجد-نصيرالملک_8
 • مسجد-نصيرالملک_9
 • مسجد-نصيرالملک_10
 • مسجد-نصيرالملک_11
 • مسجد-نصيرالملک_12
 • مسجد-نصيرالملک_13
 • مسجد-نصيرالملک_14
 • مسجد-نصيرالملک_15
 • مسجد-نصيرالملک_16
 • مسجد-نصيرالملک_17
 • مسجد-نصيرالملک_18
 • مسجد-نصيرالملک_19
 • مسجد-نصيرالملک_20
 • مسجد-نصيرالملک_21
 • مسجد-نصيرالملک_22
 • مسجد-نصيرالملک_23
 • مسجد-نصيرالملک_24
 • مسجد-نصيرالملک_25
 • مسجد-نصيرالملک_26

درباره مسجد نصیرالملک

از مدرسه خان به سمت پایین خیابان که بروید به مسجد نصیر الملک می رسید مسجدی که بی اغراق می توان گفت زیباترین و دیدنی ترین مسجد در جنوب ایران است. این مسجد که از بناهای دوران قاجار به شمار می‌رود و در سال 1293 تا 1305 توسط «حسنعلی نصیرالمک» ساخته شد کمی تأثیر پذیرفته از معماری عثمانی است.
توصیه می کنیم در بازدید از مسجد، مقرنس کاری طاقی ورودی که به وسیله کاشی های هفت رنگ انجام شده و سنگ نوشته شعری از شوریده شیرازی در کتیبه سردر را از دست ندهید.

  تلفن مسجد نصیرالملک :

  وب سایت مسجد نصیرالملک : -

  آدرس مسجد نصیرالملک : خیابان لطفعلی خان زند، محله گود عربان، مسجد نصیرالملک

  زمان بازدید مسجد نصیرالملک :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - مسجد نصیرالملکمراکز نزدیک مسجد نصیرالملک

جاذبه های اطراف مسجد نصیرالملک

اقامت گاه های اطراف مسجد نصیرالملک

رستوران های اطراف مسجد نصیرالملک