شما اینجا هستید: فارس | شیراز | خانه زینت الملوک

خانه زینت الملوک

 • خانه-زينت-الملوک_1
 • خانه-زينت-الملوک_2
 • خانه-زينت-الملوک_3
 • خانه-زينت-الملوک_4
 • خانه-زينت-الملوک_5
 • خانه-زينت-الملوک_6
 • خانه-زينت-الملوک_7
 • خانه-زينت-الملوک_8
 • خانه-زينت-الملوک_9
 • خانه-زينت-الملوک_10
 • خانه-زينت-الملوک_11
 • خانه-زينت-الملوک_12
 • خانه-زينت-الملوک_13
 • خانه-زينت-الملوک_14
 • خانه-زينت-الملوک_15
 • خانه-زينت-الملوک_16
 • خانه-زينت-الملوک_17
 • خانه-زينت-الملوک_18
 • خانه-زينت-الملوک_19
 • خانه-زينت-الملوک_20
 • خانه-زينت-الملوک_21
 • خانه-زينت-الملوک_22
 • خانه-زينت-الملوک_23
 • خانه-زينت-الملوک_24
 • خانه-زينت-الملوک_25
 • خانه-زينت-الملوک_26
 • خانه-زينت-الملوک_27
 • خانه-زينت-الملوک_28
 • خانه-زينت-الملوک_29
 • خانه-زينت-الملوک_30
 • خانه-زينت-الملوک_31
 • خانه-زينت-الملوک_32
 • خانه-زينت-الملوک_33
 • خانه-زينت-الملوک_34
 • خانه-زينت-الملوک_35
 • خانه-زينت-الملوک_36
 • خانه-زينت-الملوک_37
 • خانه-زينت-الملوک_38
 • خانه-زينت-الملوک_39
 • خانه-زينت-الملوک_40
 • خانه-زينت-الملوک_41
 • خانه-زينت-الملوک_42
 • خانه-زينت-الملوک_43
 • خانه-زينت-الملوک_44
 • خانه-زينت-الملوک_45
 • خانه-زينت-الملوک_46
 • خانه-زينت-الملوک_47
 • خانه-زينت-الملوک_48
 • خانه-زينت-الملوک_49
 • خانه-زينت-الملوک_50
 • خانه-زينت-الملوک_51
 • خانه-زينت-الملوک_52
 • خانه-زينت-الملوک_53
 • خانه-زينت-الملوک_54
 • خانه-زينت-الملوک_55
 • خانه-زينت-الملوک_56
 • خانه-زينت-الملوک_57
 • خانه-زينت-الملوک_58
 • خانه-زينت-الملوک_59
 • خانه-زينت-الملوک_60
 • خانه-زينت-الملوک_61
 • خانه-زينت-الملوک_62
 • خانه-زينت-الملوک_63
 • خانه-زينت-الملوک_64
 • خانه-زينت-الملوک_65
 • خانه-زينت-الملوک_66
 • خانه-زينت-الملوک_67
 • خانه-زينت-الملوک_68
 • خانه-زينت-الملوک_69
 • خانه-زينت-الملوک_70
 • خانه-زينت-الملوک_71
 • خانه-زينت-الملوک_72
 • خانه-زينت-الملوک_73
 • خانه-زينت-الملوک_74
 • خانه-زينت-الملوک_75

درباره خانه زینت الملوک

در ضلع غربی عمارت نارنجستان قوام، عمارتی زیبا خودنمایی می کند که اندرونی یا حرم سرای عمارت قوام محسوب می شده و از طریق یک راه زیرزمینی به آن مرتبط می شود. این بنا که نامش را از آخرین مالکش به یادگار گرفته است متعلق به «زینت الملوک» دختر «قوام الملک چهارم» بوده است. بازدید از بنا بدون تزئینات داخلی است اما اگر به تزئینات آن نیز علاقمندید باید سری به موزه فارس که در زیرزمین خانه واقع شده بزنید.
ساخت این بنای قجری در سال 1290 ه. ق آغاز و در سال 1307 ه. ق به پایان رسید.

  تلفن خانه زینت الملوک :

  وب سایت خانه زینت الملوک : -

  آدرس خانه زینت الملوک : ضلع غربی نارنجستان قوام، خانه زینت الملوک


نمایش نقشه - خانه زینت الملوکمراکز نزدیک خانه زینت الملوک

جاذبه های اطراف خانه زینت الملوک

اقامت گاه های اطراف خانه زینت الملوک

رستوران های اطراف خانه زینت الملوک