شما اینجا هستید: فارس | شیراز | حمام وکیل

حمام وکیل

 • حمام-وکیل_1
 • حمام-وکیل_2
 • حمام-وکیل_3
 • حمام-وکیل_4
 • حمام-وکیل_5
 • حمام-وکیل_6
 • حمام-وکیل_7
 • حمام-وکیل_8
 • حمام-وکیل_9
 • حمام-وکیل_10
 • حمام-وکیل_11
 • حمام-وکیل_12
 • حمام-وکیل_13
 • حمام-وکیل_14
 • حمام-وکیل_15
 • حمام-وکیل_16
 • حمام-وکیل_17
 • حمام-وکیل_18
 • حمام-وکیل_19
 • حمام-وکیل_20
 • حمام-وکیل_21
 • حمام-وکیل_22
 • حمام-وکیل_23
 • حمام-وکیل_24
 • حمام-وکیل_25
 • حمام-وکیل_26
 • حمام-وکیل_27
 • حمام-وکیل_28

درباره حمام وکیل

حمام وکیل بعد از سالها استفاده بعنوان یکی از معروفترین رستوران های سنتی ایرانی، بعلت خرابی که آشپزخانه آن برای این بنای تاریخی -با کمال تأسف- ایجاد کرده بود بسته و در سال 1387 بعنوان موزه فرش باردیگر درهایش را به روی گردشگران شیراز گشود.دیدن این حمام تاریخی در کنار دیگر آثار دوره زندیه خالی از لطف نیست.
توضیحات بنا:
در ساخت این حمام بزرگ، اصول معماری برای یک حمام خوب و ملزومات آن طراحی و رعایت شده است تا از به هدر رفتن هوای گرم حمام جلوگیری شود. ورودی حمام در کوچکی است که با چند پله به هشتی ورودی می رسد. سر بنیه حمام به صورت هشت ضلعی منتظمی است که هشت ستون یک پارچه سنگی، سقف گنبدی شکل آن را بر دوش دارد و در میان سقف گنبدی نوگیر بزرگی قراردارد .حمام دارای نگاره های آهک‌بری زیبایی از داستان های مذهبی، سنتی، علایق و رویاهای مردم است. گرم‌خانه با چهار ستون سنگی یک پارچه همانند ستون های مسجد وکیل، کانال های جریان هوای گرم، خزینه با دو دیگ بزرگ برای گرم کردن آب و یک حوض از سنگ مرمر از ویژگی های این حمام عمومی در دوره زندیه است.

  تلفن حمام وکیل :

  وب سایت حمام وکیل : -

  آدرس حمام وکیل : خیابان طالقانی، جنب مسجد وکیل، حمام وکیل


نمایش نقشه - حمام وکیلمراکز نزدیک حمام وکیل

جاذبه های اطراف حمام وکیل

اقامت گاه های اطراف حمام وکیل

رستوران های اطراف حمام وکیل