باغ و عمارت نارنجستان قوام

 • باغ-و-عمارت-نارنجستان-قوام-_1
 • باغ-و-عمارت-نارنجستان-قوام-_2
 • باغ-و-عمارت-نارنجستان-قوام-_3
 • باغ-و-عمارت-نارنجستان-قوام-_4
 • باغ-و-عمارت-نارنجستان-قوام-_5
 • باغ-و-عمارت-نارنجستان-قوام-_6
 • باغ-و-عمارت-نارنجستان-قوام-_7
 • باغ-و-عمارت-نارنجستان-قوام-_8
 • باغ-و-عمارت-نارنجستان-قوام-_9
 • باغ-و-عمارت-نارنجستان-قوام-_10
 • باغ-و-عمارت-نارنجستان-قوام-_11
 • باغ-و-عمارت-نارنجستان-قوام-_12
 • باغ-و-عمارت-نارنجستان-قوام-_13
 • باغ-و-عمارت-نارنجستان-قوام-_14

درباره باغ و عمارت نارنجستان قوام

این باغ که به لحاظ وسعت کوچکترین ولی به لحاظ زیبایی کمی از بزرگترین باغ های شیراز ندارد محل اقامت قوام الملک شیرازی بوده و در حدود سال 1300 ه.ق به وسیله محمدرضا خان قوام الملک –از متمولین زمان قاجار- ساخته شد و چون درختان نارنج زیادی در آن می رویید به «نارنجستان» معروف شد.وسط حیاط آب نمایی قرار دارد که دو باغچه مملو از درختان نخل و نارنج آن را احاطه کرده است. در جلوی عمارت نیز حوض بسیار بزرگی با لبه های سنگی قرار دارد که نمای عمارت در آن منعکس شده و هنر معماری زیرکانه چهل ستون اصفهان را تداعی می کند.
ساختمان این عمارت دو قسمت است: ساختمان جنوبی و ساختمان شمالی که این ساختمان عمارت اصلی و مهم نارنجستان است.این عمارت شاهکار معماری، حجاری، نقاشی، گچ بری و آئینه کاری دوران قاجار است .
حال ورودی آیینه کاری شده به اتاق هایی منتهی می شود که با ترکیبی بی نظیری از منبت کاری و کاشی کاری با پنجره های شیشه کاری منقش تزئین شده بطوریکه نفس هر بیننده ای را در سینه حبس خواهد کرد.
سقف طبقه دوم با تیرک های چوبی پوشیده شده که روی آن ها نقاشی هایی به سبک اروپایی نقش بسته است.
اگر می خواهید فقط یکی از عمارت های قجری را در شیراز ببینید ما این عمارت زیبا و خوش نقش و نگار را به شما پیشنهاد می دهیم.

  تلفن باغ و عمارت نارنجستان قوام :

  وب سایت باغ و عمارت نارنجستان قوام : -

  آدرس باغ و عمارت نارنجستان قوام : انتهای خیابان لطفعلی خان زند، عمارت نارنجستان قوام


نمایش نقشه - باغ و عمارت نارنجستان قواممراکز نزدیک باغ و عمارت نارنجستان قوام

جاذبه های اطراف باغ و عمارت نارنجستان قوام

اقامت گاه های اطراف باغ و عمارت نارنجستان قوام

رستوران های اطراف باغ و عمارت نارنجستان قوام