شما اینجا هستید: فارس | شیراز | باغ جهان‌نما

باغ جهان‌نما

 • باغ-جهان‌نما_1
 • باغ-جهان‌نما_2
 • باغ-جهان‌نما_3
 • باغ-جهان‌نما_4
 • باغ-جهان‌نما_5
 • باغ-جهان‌نما_6
 • باغ-جهان‌نما_7
 • باغ-جهان‌نما_8
 • باغ-جهان‌نما_9
 • باغ-جهان‌نما_10
 • باغ-جهان‌نما_11
 • باغ-جهان‌نما_12
 • باغ-جهان‌نما_13
 • باغ-جهان‌نما_14

درباره باغ جهان‌نما

شیراز و باغ و گل و درخت و سرسبزی این بار در باغی پرگل با نمایی از جهان، "باغ جهان نما". این باغ که یکی دیگر از کهن‌ترین باغ‌های شیراز است در دوره سلسله آل مظفر و آل اینجو بسیار آباد بوده‌است بطوریکه مورخین می نویسند، باغ های جهان نما، ارم، دلگشا و باغ تخت (منازل سازمانی) در دوره آل‌مظفر و آل‌اینجو یعنی پیش از یورش تیمور گورکانی به شیراز، در نهایت آبادانی بوده‌اند.
اما متأسفانه پس از سلسله صفوی این باغ تقریباً ویران گردید ولی در دوره زندیه، بدستور کریم‌خان زند باغ حصار کشی شد و عمارتی را در آن ساخته شد و در اطراف عمارت، خیابان کشی‌های زیبا و درختکاری های مفصلی ایجاد شد.
پس از دوره زندیه، در دوره قاجاریه نیز باغ جهان‌‌نما یکی از باغ‌های آباد و باشکوه به شمار می‌‌‌رفته‌است و در حال حاضر نیز این باغ و عمارت مرکزی آن از مکان های پربازدید شیراز محسوب می شوند.

  تلفن باغ جهان‌نما :

  وب سایت باغ جهان‌نما : -

  آدرس باغ جهان‌نما : چهار راه حافظیه، خیابان قرآن، باغ جهان نما


نمایش نقشه - باغ جهان‌نمامراکز نزدیک باغ جهان‌نما

جاذبه های اطراف باغ جهان‌نما

اقامت گاه های اطراف باغ جهان‌نما

رستوران های اطراف باغ جهان‌نما