آرامگاه تاج الدین غریب

  • آرامگاه-تاج-الدين-غريب_1
  • آرامگاه-تاج-الدين-غريب_2
  • آرامگاه-تاج-الدين-غريب_3
  • آرامگاه-تاج-الدين-غريب_4
  • آرامگاه-تاج-الدين-غريب_5
  • آرامگاه-تاج-الدين-غريب_6
  • آرامگاه-تاج-الدين-غريب_7
  • آرامگاه-تاج-الدين-غريب_8
  • آرامگاه-تاج-الدين-غريب_9

درباره آرامگاه تاج الدین غریب

حضرت سید تاج الدین جعفرابن فضل ابن حسن ابن عبیدالله ابن عباس ابن علی ابن ابی طالب ( ع) همراه کاروان احمد ابن موسی وارد شهر شده و در همین مکان به شهادت رسید. مرقد آن بزرگوار همواره محل گره گشایی از مشکلات مردم و حوائج زائران بوده است .این مرقد پیش از دوره قاجاریه در نزدیک دروازه کازرون احداث شد.

احمدابن موسی که بود؟
مامون عباسی پس از به حکومت رسیدن جهت آرام کردن قیامهای شیعیان با زور و تهدید امام رضا (ع) را به ولیعهدی خود منصوب نمود و ایشان را از مدینه به شهر طوس (مشهد) مقر حکومت خود منتقل نمود. پس از مدتی احمد ابن موسی (شاه چراغ) برادر بزرگ امام رضا (ع) به همراه تعداد زیادی از امامزادگان بنی هاشم و خواص شیعیان بالغ بر 15000 نفر به قصد زیارت امام رضا(ع) عازم ایران شدند .
با توجه به زیرکی و درایت امام رضا(ع) مامون عباسی از نقشه خود ناامید شد و ایشان را با انگور زهرآلود به شهادت رساند و دستور داد هر جا امامزادگان و شیعه ها را یافتند به قتل برسانند. کاروان احمد ابن موسی که در این زمان به استان فارس رسیده بودند در منطقه «خانه زنیان» در نزدیکی شیراز با سپاه «قتلغ خان» حاکم فارس روبرو شدند. پس از سه بار درگیری بین دو سپاه نیروهای قتلغ خان شکست سنگینی خوردند. لذا قتلغ خان که از رویارویی مستقیم با احمدابن موسی ناامید شد با نیرنگ برای بار چهارم عده ای از سربازان خود را به جنگ با احمدابن موسی فرستاد و نیروهای زبده و کارکشته خود را در کوچه پس کوچه های شهر شیراز مستقر نمود .
کاروان احمدابن موسی برای بار چهارم نیروهای قتلغ خان را شکست داده و به سمت شهر شیراز حرکت کردند. پس از ورود به شهر شیراز به دلیل ناآشنایی با کوچه های شهر و همراه داشتن زن و فرزند با کمین های متعدد نیروهای قتلغ خان روبرو شده و پس از نبردی سخت هر یک از امامزادگان در گوشه ای از شهر شیراز به شهادت رسیدند و اکثرا در همانجا به خاک سپرده شدند .
لذا استان فارس بیشترین تعداد امامزاده را در خود جای داده است و مقبره این امامزادگان در طول تاریخ همواره مرکز تبلیغ تشیع و محل استجابت دعا و براورده شدن حاجات بوده است.

  تلفن آرامگاه تاج الدین غریب :

  وب سایت آرامگاه تاج الدین غریب : -

  آدرس آرامگاه تاج الدین غریب : دروازه کازرون، بلوار سیبویه، ابتدای گذر تنگ سیاه، آرامگاه سید تاج الدین غریب


نمایش نقشه - آرامگاه تاج الدین غریبمراکز نزدیک آرامگاه تاج الدین غریب

جاذبه های اطراف آرامگاه تاج الدین غریب

اقامت گاه های اطراف آرامگاه تاج الدین غریب

رستوران های اطراف آرامگاه تاج الدین غریب