شما اینجا هستید: اصفهان | اصفهان | کارتینگ پارسا

کارتینگ پارسا

  • کارتینگ-پارسا_1
  • کارتینگ-پارسا_2
  • کارتینگ-پارسا_3
  • کارتینگ-پارسا_4

درباره کارتینگ پارسا

کارتینگ دوستان نیز در اصفهان فراموش نشده و برای آنان پیستی نسبتاً بزرگ با ماشین هایی مجهز و امکاناتی استاندارد مهیا شده تا مهارت رانندگی خود را بسنجند و جنون سرعت را تجربه کنند.سوار ماشین های باشگاه کارتینگ پارسا شده و تا آخرین قدرت برانید!

  تلفن کارتینگ پارسا : 3‎ 6291983

  وب سایت کارتینگ پارسا : -

  آدرس کارتینگ پارسا : اصفهان، سه راه حکیم نظامی، ورزشگاه شهدای ارتش


نمایش نقشه - کارتینگ پارسامراکز نزدیک کارتینگ پارسا

جاذبه های اطراف کارتینگ پارسا

اقامت گاه های اطراف کارتینگ پارسا

رستوران های اطراف کارتینگ پارسا

مراکز خرید اطراف کارتینگ پارسا