شما اینجا هستید: اصفهان | اصفهان | پل مارنان

پل مارنان

 • پل-مارنان_1
 • پل-مارنان_2
 • پل-مارنان_3
 • پل-مارنان_4
 • پل-مارنان_5
 • پل-مارنان_6
 • پل-مارنان_7
 • پل-مارنان_8
 • پل-مارنان_9
 • پل-مارنان_10
 • پل-مارنان_11

درباره پل مارنان

این پل در اصل ماربین نام داشته که اسم تصحیف مهربین از فرهنگ اوستایى است. چون قرن ها قبل از ظهور زردشت، معبد مهرپرستان بر فراز کوهچه ى آتشگاه از تمام روستاهاى اطراف آن مشاهده مى شده، این بخش هم مهربین نام گرفت که با تصحیف این نام در زبان پهلوى ساسانى به ماربین، تا کنون بدون تغییر مانده است.
و اما درباره ى قدمت ساختمان این پل باید گفت که از زمانهاى بسیار دور همچنان که پل جى یا پل شهرستان واسطه ى اتصالى شمالى ترین ساحل زاینده رود به جنوبى ترین ساحل مقابل آن بوده پل مارنان نیز واسطه ى اتصال دو ساحل شمالى و جنوبى رودخانه در غربى ترین قسمت شهر اصفهان بوده است.

  تلفن پل مارنان :

  وب سایت پل مارنان : -

  آدرس پل مارنان : اصفهان، پل مارنان

  زمان بازدید پل مارنان :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - پل مارنانمراکز نزدیک پل مارنان

جاذبه های اطراف پل مارنان

اقامت گاه های اطراف پل مارنان

رستوران های اطراف پل مارنان

مراکز خرید اطراف پل مارنان