شما اینجا هستید: اصفهان | اصفهان | پل شهرستان

پل شهرستان

 • پل-شهرستان_1
 • پل-شهرستان_2
 • پل-شهرستان_3
 • پل-شهرستان_4
 • پل-شهرستان_5
 • پل-شهرستان_6

درباره پل شهرستان

ساسانیان، هخامنشیان، دیلمیان و سلجوقیان دست به دست هم داده و قدیمی ترین پل زاینده رود را بر روی آن زدند، پلی که از نظر قدمت با پل های دزفول و شوشتر برابری می کند.
این پل که پایه هایش متعلق به دوره ساسانی است بر روی سنگ های طبیعی کف رودخانه استوار گردیده است.پل شهرستان مانند دیگر پل های زاینده رود قسمت شمال اصفهان را به جنوب آن متصل می نماید.

  تلفن پل شهرستان :

  وب سایت پل شهرستان : -

  آدرس پل شهرستان : اصفهان، پل شهرستان

  زمان بازدید پل شهرستان :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - پل شهرستانمراکز نزدیک پل شهرستان

جاذبه های اطراف پل شهرستان