شما اینجا هستید: اصفهان | اصفهان | پل خواجو

پل خواجو

 • پل-خواجو_1
 • پل-خواجو_2
 • پل-خواجو_3
 • پل-خواجو_4
 • پل-خواجو_5
 • پل-خواجو_6
 • پل-خواجو_7
 • پل-خواجو_8
 • پل-خواجو_9
 • پل-خواجو_10

درباره پل خواجو

در زمان تیمور برای عبور از زاینده رود پلی زده شد که پل شاهی نام گرفت و دیرتر به امر شاه عباس دوم در سال 1060 هجرى به صورت امروزی بازسازی و تکمیل شد و خواجو نام گرفت. شاه خوش گذران برای بهره بیشتر از زیبایی زاینده رود اقامت گاهی موقت در وسط پل بنانهاد تا نهایت لذت را از این طبیعت زیبا ببرد. این اقامت گاه که اکنون نیز در وسط پل قرار گرفته و نام بردار از بیگلربیگی ست، اطاق هایی با تزئینات و نقاشی های زیبایی دارد که بازدید از آن در هنگام بازدید از پل خالی از لطف نیست.
بد نیست بدانید که نام خواجو به واسطه نزدیکی این محل به محل سکونت خواجگان دربار صفوی نام بردار شده است.

  تلفن پل خواجو :

  وب سایت پل خواجو : -

  آدرس پل خواجو : اصفهان، پل خواجو

  زمان بازدید پل خواجو :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - پل خواجومراکز نزدیک پل خواجو

جاذبه های اطراف پل خواجو

اقامت گاه های اطراف پل خواجو

رستوران های اطراف پل خواجو

مراکز خرید اطراف پل خواجو