شما اینجا هستید: اصفهان | اصفهان | منارجنبان

منارجنبان

 • منارجنبان_1
 • منارجنبان_2
 • منارجنبان_3
 • منارجنبان_4
 • منارجنبان_5
 • منارجنبان_6
 • منارجنبان_7
 • منارجنبان_8
 • منارجنبان_9
 • منارجنبان_10
 • منارجنبان_11
 • منارجنبان_12

درباره منارجنبان

شاید معمار منارجنبان زمانی که آن را می ساخت هیچگاه به فکرش هم خطور نمی کرد که روزی این مناره به یکی از دیدنی ترین های منارهای اصفهان و حتی جهان تبدیل شود؛ مناره ای که با تکان دادن یکی نه تنها مناره دیگری بلکه کل ساختمان به لرزه می افتد.
نکته جالب توجه اینجاست که این مناره ها بعد ها به ساختمان افزوده شده است و در واقع ساختمان مقبره ایست به سبک مغولى بر روی قبر عمو عبدالله از صالحان معروف قرن 8 هجری که سنگ قبرش متعلق به اواخر سلطنت اولجایتو ایلخان مسلمان مغول است و احتمال می رود مناره ها در اواخر صفوی به بنا افزوده شده باشد.

  تلفن منارجنبان : 37716066

  وب سایت منارجنبان : -

  آدرس منارجنبان : اصفهان، خیابان آتشگاه، منارجنبان

  زمان بازدید منارجنبان :
 • شنبه 9:00 AM تا 4:30 PM
 • 1 شنبه 9:00 AM تا 4:30 PM
 • 2 شنبه 9:00 AM تا 4:30 PM
 • شنبه3 9:00 AM تا 4:30 PM
 • 4 شنبه 9:00 AM تا 4:30 PM
 • 5 شنبه 9:00 AM تا 4:30 PM
 • جمعه 9:00 AM تا 4:30 PM

نمایش نقشه - منارجنبانمراکز نزدیک منارجنبان

جاذبه های اطراف منارجنبان