مسجد جامع عباسى (مسجد امام)

 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_1
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_2
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_3
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_4
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_5
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_6
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_7
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_8
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_9
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_10
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_11
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_12
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_13
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_14
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_15
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_16
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_17
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_18
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_19
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_20
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_21
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_22
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_23
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_24
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_25
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_26
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_27
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_28
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_29
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_30
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_31
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_32
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_33
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_34
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_35
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_36
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_37
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_38
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_39
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_40
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_41
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_42
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_43
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_44
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_45
 • مسجد-جامع-عباسى-(مسجد-امام)_46

درباره مسجد جامع عباسى (مسجد امام)

در جنوبی ترین نقطه میدان نقش جهان زیباترین شاهکار عهد صفوی نقش بسته است؛ شاهکاری جاویدان از معماری، کاشیکاری و حجاری در مسجد جامع عباسی یا مسجد امام یا مسجد شاه قدیم.
مسجد عباسی که به دستور مستقیم شاه عباس و از اموال شخصی ایشان بنا و ثواب آن به روح جد اعظمش هدیه شده است، از باشکوه ترین معماری ها و تزئینات صفوی است که از 1020 شروع و تا 1095 ادامه داشته است.
در قسمت جنوب غربى مسجد قطعه سنگ ساده اى به شکل شاخص در محل معینى تعبیه شده است که ظهر حقیقى اصفهان را در چهار فصل نشان مى دهد و چنانکه مى گویند محاسبه ى آن را شیخ بهائى دانشمند و فقیه و ریاضیدان معروف عهد شاه عباس انجام داده است .سطح فوقانى این شاخص به شکل مثلث قائم الزاویه است که وتر مثلث در جهت طرفى است که ظهر را تعیین مى کند و یک ضلع مجاور زاویه ى قائمه وصل به دیوار است و ضلع دیگر نماینده قبله ى مسجد است. از دیگر شاهکارهای معماری این مسجد انعکاس صوت در مرکز گنبد بزرگ جنوبى است. قطعات بزرگ سنگ هاى مرمرى یکپارچه و سنگاب هاى نفیس مخصوصا سنگاب نفیس شبستان غربى گنبد بزرگ که مورخ به سال 1095 هجرى است از دیدنیهاى جالب این مسجد بى نظیر جهان اسلام است .

  تلفن مسجد جامع عباسى (مسجد امام) : 9100022238 98 +- 32222174 31 98 +

  وب سایت مسجد جامع عباسى (مسجد امام) : -

  آدرس مسجد جامع عباسى (مسجد امام) : اصفهان، میدان نقش جهان، مسجد امام

  زمان بازدید مسجد جامع عباسى (مسجد امام) :
 • شنبه 9:00 AM تا 9:00 PM
 • 1 شنبه 9:00 AM تا 9:00 PM
 • 2 شنبه 9:00 AM تا 9:00 PM
 • شنبه3 9:00 AM تا 9:00 PM
 • 4 شنبه 9:00 AM تا 9:00 PM
 • 5 شنبه 9:00 AM تا 9:00 PM
 • جمعه 9:00 AM تا 9:00 PM

مسیر دسترسی به مسجد جامع عباسى (مسجد امام)

این مسجد در جنوب میدان نقش جهان واقع شده است. با مترو تا ایستگاه امام حسین رفته و پس از آن به میدان نقش جهان وارد شوید.


نمایش نقشه - مسجد جامع عباسى (مسجد امام)مراکز نزدیک مسجد جامع عباسى (مسجد امام)

جاذبه های اطراف مسجد جامع عباسى (مسجد امام)

اقامت گاه های اطراف مسجد جامع عباسى (مسجد امام)

رستوران های اطراف مسجد جامع عباسى (مسجد امام)

مراکز خرید اطراف مسجد جامع عباسى (مسجد امام)