شما اینجا هستید: اصفهان | اصفهان | مدرسه چهارباغ

مدرسه چهارباغ

 • مدرسه-چهارباغ_1
 • مدرسه-چهارباغ_2
 • مدرسه-چهارباغ_3
 • مدرسه-چهارباغ_4
 • مدرسه-چهارباغ_5
 • مدرسه-چهارباغ_6
 • مدرسه-چهارباغ_7
 • مدرسه-چهارباغ_8
 • مدرسه-چهارباغ_9
 • مدرسه-چهارباغ_10
 • مدرسه-چهارباغ_11
 • مدرسه-چهارباغ_12
 • مدرسه-چهارباغ_13
 • مدرسه-چهارباغ_14
 • مدرسه-چهارباغ_15
 • مدرسه-چهارباغ_16
 • مدرسه-چهارباغ_17
 • مدرسه-چهارباغ_18
 • مدرسه-چهارباغ_19
 • مدرسه-چهارباغ_20
 • مدرسه-چهارباغ_21
 • مدرسه-چهارباغ_22
 • مدرسه-چهارباغ_23
 • مدرسه-چهارباغ_24
 • مدرسه-چهارباغ_25
 • مدرسه-چهارباغ_26
 • مدرسه-چهارباغ_27
 • مدرسه-چهارباغ_28
 • مدرسه-چهارباغ_29
 • مدرسه-چهارباغ_30
 • مدرسه-چهارباغ_31

درباره مدرسه چهارباغ

مدرسه چهارباغ اصفهان ادامه کاروانسرای عباسی است که شاه به مادرش پیشکش نموده است، مدرسه ای که درب ورودی اش بعد از سال ها همچنان شاهکار قلمزنی اساتید بزرگ شهر به شمار می رود و کاشی های متنوع و رنگارنگش موزه کاشی اصفهان.این مدرسه که آخرین بنای باشکوه دوره صفویه محسوب می شود برای تدریس طلاب علوم دینی در سال 1126 تأسیس شد. محراب باشکوه، منبر یکپارچه ى مرمرى، حجره ى مخصوص شاه سلطان حسین، کاشیکارى بى نظیر مدخل مدرسه، خطوط نستعلیق کتیبه ها، پنجره هایى چوبى آلت برى شده، درختان چنار کهنسال و نهرهای جاری دیدنی های ست که دل هر اهل هنری را به شوق می آورد.

  تلفن مدرسه چهارباغ : 32222172

  وب سایت مدرسه چهارباغ : -

  آدرس مدرسه چهارباغ : اصفهان، خیابان چهارباغ، مدرسه چهارباغ

  زمان بازدید مدرسه چهارباغ :
 • 5 شنبه 2:00 PM تا 5:00 PM
 • جمعه 2:00 PM تا 5:00 PM

نمایش نقشه - مدرسه چهارباغ

برای رفتن به مدرسه چهارباغ یادم باشه:

 • ساعات بازدید در غروب تا ابتدای نماز مغرب می باشد.مراکز نزدیک مدرسه چهارباغ

جاذبه های اطراف مدرسه چهارباغ

اقامت گاه های اطراف مدرسه چهارباغ

رستوران های اطراف مدرسه چهارباغ

مراکز خرید اطراف مدرسه چهارباغ