شما اینجا هستید: اصفهان | اصفهان | سی و سه پل

سی و سه پل

 • سی-و-سه-پل_1
 • سی-و-سه-پل_2
 • سی-و-سه-پل_3
 • سی-و-سه-پل_4
 • سی-و-سه-پل_5
 • سی-و-سه-پل_6
 • سی-و-سه-پل_7
 • سی-و-سه-پل_8
 • سی-و-سه-پل_9
 • سی-و-سه-پل_10

درباره سی و سه پل

همزمان با احداث خیابان تاریخی و دیدنی چهارباغ، پلی با هزینه و نظارت سردار معروف صفوی، الله وردیخان به روی زاینده رود زده شد که بعدها به سی و سه پل نامبردار شد. از آنجاییکه در عهد صفوی مراسم جشن آبریزان یا آبپاشان در کنار این پل برگزار می شده، پل از محبوبیت خاصی برخوردار است. در حال حاضر نیز کافه کنار پل میزبان میهمانان عزیزی است که شنیدن صدای زاینده رود در هنگام نوشیدن چای برایشان لذت بخش است.البته همه اینها مشروط به این است که فصل آب زاینده رود میهمان اصفهان باشید!

  تلفن سی و سه پل :

  وب سایت سی و سه پل : -

  آدرس سی و سه پل : اصفهان، سی و سه پل

  زمان بازدید سی و سه پل :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - سی و سه پلمراکز نزدیک سی و سه پل

جاذبه های اطراف سی و سه پل

اقامت گاه های اطراف سی و سه پل

رستوران های اطراف سی و سه پل

مراکز خرید اطراف سی و سه پل