شما اینجا هستید: اصفهان | اصفهان | حمام علیقلی آقا

حمام علیقلی آقا

 • حمام-عليقلي-آقا_1
 • حمام-عليقلي-آقا_2
 • حمام-عليقلي-آقا_3
 • حمام-عليقلي-آقا_4
 • حمام-عليقلي-آقا_5
 • حمام-عليقلي-آقا_6
 • حمام-عليقلي-آقا_7
 • حمام-عليقلي-آقا_8
 • حمام-عليقلي-آقا_9
 • حمام-عليقلي-آقا_10
 • حمام-عليقلي-آقا_11
 • حمام-عليقلي-آقا_12
 • حمام-عليقلي-آقا_13
 • حمام-عليقلي-آقا_14
 • حمام-عليقلي-آقا_15
 • حمام-عليقلي-آقا_16
 • حمام-عليقلي-آقا_17
 • حمام-عليقلي-آقا_18
 • حمام-عليقلي-آقا_19
 • حمام-عليقلي-آقا_20
 • حمام-عليقلي-آقا_21
 • حمام-عليقلي-آقا_22
 • حمام-عليقلي-آقا_23
 • حمام-عليقلي-آقا_24
 • حمام-عليقلي-آقا_25
 • حمام-عليقلي-آقا_26
 • حمام-عليقلي-آقا_27
 • حمام-عليقلي-آقا_28
 • حمام-عليقلي-آقا_29

درباره حمام علیقلی آقا

وارد حمام که می شوی با دیدن صحنه های بازسازی شده 300 سالی به عقب بر می گردی، زمانی که حمام رفتن با حاشیه هایش یک روز کامل را به خود اختصاص می داد. شاید هم هوس کنی آن روزها برگردد و خود را به دست دلاکان بسپاری و به جای ماساژهای امروزی بی جان، مشت و مالی حسابی بگیری.
این حمام زیبا با تزئینات دلنوازش به همراه مسجد و بازارچه، حاصل سرمایه گذاری علیقلی آغا از خواجگان خوش ذوق حرم شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی است که حدود 300 سال قدمت دارد.در کنار بازدید از حمام که با توضیحات راهنمایش، زمینه گشتی دلپذیر را مهیا خواهد نمود شیرهای آب با مدل منحصربفردش را از دست ندهید.

  تلفن حمام علیقلی آقا :

  وب سایت حمام علیقلی آقا : -

  آدرس حمام علیقلی آقا : اصفهان، خیابان مسجد سید، کوچه علیقلی آقا، حمام علیقلی آقا


نمایش نقشه - حمام علیقلی آقامراکز نزدیک حمام علیقلی آقا

جاذبه های اطراف حمام علیقلی آقا

اقامت گاه های اطراف حمام علیقلی آقا

رستوران های اطراف حمام علیقلی آقا

مراکز خرید اطراف حمام علیقلی آقا