شما اینجا هستید: اصفهان | اصفهان | حمام شیخ بهایی

حمام شیخ بهایی

  • حمام-شیخ-بهایی_1
  • حمام-شیخ-بهایی_2
  • حمام-شیخ-بهایی_3
  • حمام-شیخ-بهایی_4

درباره حمام شیخ بهایی

این حمام که بنایش رو به انحطاط گذارده است زمانی یکی از حمام های به نام شهر بوده و هر روز با آب گرم تازه، خستگی را از بدن مشتریانش می زدوده است. گفته می شود این آب تازه با شاهکاری از معماری و اسراری بازگو نشده، تنها به وسیله چراغی کوچک گرم و در سراسر حمام جاری می شده است. اما دیری نپایید که کنجکاوی انسان ها برای پیدا کردن منبع گرم کردن آب به خاموش شدن چراغ منجر شد و از آن پس این حمام به مخروبه ای بدل گشت.

  تلفن حمام شیخ بهایی :

  وب سایت حمام شیخ بهایی : -

  آدرس حمام شیخ بهایی : اصفهان، میدان امام علی، بازار بزرگ، حمام شیخ بهایی


نمایش نقشه - حمام شیخ بهایی