شما اینجا هستید: اصفهان | اصفهان | باغ پرندگان

باغ پرندگان

 • باغ-پرندگان_1
 • باغ-پرندگان_2
 • باغ-پرندگان_3
 • باغ-پرندگان_4
 • باغ-پرندگان_5
 • باغ-پرندگان_6
 • باغ-پرندگان_7
 • باغ-پرندگان_8
 • باغ-پرندگان_9
 • باغ-پرندگان_10
 • باغ-پرندگان_11
 • باغ-پرندگان_12
 • باغ-پرندگان_13
 • باغ-پرندگان_14
 • باغ-پرندگان_15
 • باغ-پرندگان_16
 • باغ-پرندگان_17
 • باغ-پرندگان_18
 • باغ-پرندگان_19
 • باغ-پرندگان_20
 • باغ-پرندگان_21
 • باغ-پرندگان_22
 • باغ-پرندگان_23
 • باغ-پرندگان_24
 • باغ-پرندگان_25
 • باغ-پرندگان_26
 • باغ-پرندگان_27

درباره باغ پرندگان

این باغ که اولین باغ پرندگان در ایران می باشد، میزبان بیش از 5000 نوع پرنده از گونه های متنوع اعم از طاووس، قرقاول، طوطی، تیهو و کوکاتوها از کشورهای مختلفی اعم از استرالیا، چین، اندونزی و ... است. در باغ پرندگان برای هر پرنده متناسب با آب و هوای مورد علاقه اش زیستگاهی مهیا شده که خود را در خانه حس کند.
اگر غذا دادن به این پرندگان را دوست دارید می توانید با خود تنقلات به همراه ببرید.

  تلفن باغ پرندگان :

  وب سایت باغ پرندگان : -

  آدرس باغ پرندگان : اصفهان، بزرگراه میرزا کوچک خان جنگلی، خیابان الفت

  زمان بازدید باغ پرندگان :
 • شنبه 8:00 AM تا 6:00 PM
 • 1 شنبه 8:00 AM تا 6:00 PM
 • شنبه 8:00 AM تا 6:00 PM
 • 2 شنبه 8:00 AM تا 6:00 PM
 • شنبه3 8:00 AM تا 6:00 PM
 • 4 شنبه 8:00 AM تا 6:00 PM
 • 5 شنبه 8:00 AM تا 6:00 PM
 • جمعه 8:00 AM تا 6:00 PM

نمایش نقشه - باغ پرندگانمراکز نزدیک باغ پرندگان

جاذبه های اطراف باغ پرندگان