شما اینجا هستید: اصفهان | اصفهان | بازار بزرگ اصفهان

بازار بزرگ اصفهان

 • بازار-بزرگ-اصفهان_1
 • بازار-بزرگ-اصفهان_2
 • بازار-بزرگ-اصفهان_3
 • بازار-بزرگ-اصفهان_4
 • بازار-بزرگ-اصفهان_5
 • بازار-بزرگ-اصفهان_6
 • بازار-بزرگ-اصفهان_7
 • بازار-بزرگ-اصفهان_8
 • بازار-بزرگ-اصفهان_9
 • بازار-بزرگ-اصفهان_10

درباره بازار بزرگ اصفهان

همانند دیگر شهرهای ایران اصفهان نیز بازار بزرگ سنتی دارد که گفته می شود در بین بازارهای جها ن اسلام کمتر بازاری است که بتواند با او مقابله نماید.
در این بازار دکان هایی وجود دارد که از 400 سال قبل تا امروز به عرضه تنها یک نوع کالا مبادرت نموده اند. این بازار که در گذشته میزبان کسب و کارهای متنوعی چون صحافی، صندوق سازی، سراجی، لبافی، آهنگری و کفاشی بوده امروزه بیشتر به فروش البسه اختصاص یافته است.
امتداد بازار بزرگ به مسجد جمعه اصفهان ( مسجد جامع) و سپس به بازار عریان منتهی می ‌شود.

  تلفن بازار بزرگ اصفهان :

  وب سایت بازار بزرگ اصفهان : -

  آدرس بازار بزرگ اصفهان : اصفهان، میدان امام علی، جنب مسجد جامع، بازار بزرگ اصفهان

  زمان بازدید بازار بزرگ اصفهان :
 • شنبه 9:00 AM تا 12:00 PM
 • شنبه 4:00 PM تا 7:00 PM
 • 1 شنبه 9:00 AM تا 12:00 PM
 • 1 شنبه 4:00 PM تا 7:00 PM
 • 2 شنبه 9:00 AM تا 12:00 PM
 • 2 شنبه 4:00 PM تا 7:00 PM
 • شنبه3 9:00 AM تا 12:00 PM
 • شنبه3 4:00 PM تا 7:00 PM
 • 4 شنبه 9:00 AM تا 12:00 PM
 • 4 شنبه 4:00 PM تا 7:00 PM
 • 5 شنبه 9:00 AM تا 12:00 PM
 • 5 شنبه 4:00 PM تا 7:00 PM
 • جمعه 9:00 AM تا 12:00 PM
 • جمعه 4:00 PM تا 7:00 PM

نمایش نقشه - بازار بزرگ اصفهان