اقامتگاه روستایی بوم کلبه کوهسار پرشکفت

  • 425322743_126264_14408490017242633362
  • 426105765_92169_6469995287518365238
  • 426211385_92230_13859692070672749082
  • 426217619_21730_1429231368005747531
  • 426221052_92176_109454180486754817
  • 426337634_21674_11241558596955934450
  • 426337730_22115_16742399686711843460

درباره اقامتگاه روستایی بوم کلبه کوهسار پرشکفت

از شهر شعر و ادب و عرفان، شیراز، اگر به سمت کوه بیل برویم در منطقه ارژن، یکی از دیدنی ترین روستاهای استان فارس را می بینیم . روستای پرشکفت که در دامنه کوه بیل قرار گرفته است. خانه های محلی های این روستا که خانه هایی است از جنس سنگ و چوب، روی شیب تند این کوه سال هاست که برقرار هستند. ویژگی اصلی این خانه ها روش ساخت آنهاست بطوریکه دیواره های سنگی این خانه ها بدون ملات و به روش خشکه چین بنا شده است. در میان این خانه های سنگی اقامتگاه بوم گردی بوم کلبه، خانه سنتی است که درهای خود را به روی مشتاقان طبیعت بکر منطقه پرشکفت گشوده و با آداب و رسوم محلی از آنها میهمان نوازی می کند. ویژگی خاص این روستا جدا از خانه های قرص و محکمش ، گویش خاص مردم این منطقه هست. یکی از زیبا ترین و در عین حال اصیل ترین گویش های فارسی که شبیه به گویش ایران باستان و خصوصا زمان ساسانیان است. زبانی که طی این همه سال اصالت خود را حفظ کرده و فرهنگ غنی و کهن ایرانی را به زیباترین شکل به نمایش گذاشته است.

  تلفن اقامتگاه روستایی بوم کلبه کوهسار پرشکفت : 09177026874 - 09372375575 سلطانیان

  وب سایت اقامتگاه روستایی بوم کلبه کوهسار پرشکفت : -

  آدرس اقامتگاه روستایی بوم کلبه کوهسار پرشکفت : استان فارس، شهرستان شیراز، شهرخان زنیان، روستای پرشکفت بخش ارژن


نمایش نقشه - اقامتگاه روستایی بوم کلبه کوهسار پرشکفت


مراکز نزدیک اقامتگاه روستایی بوم کلبه کوهسار پرشکفت

اقامت گاه های اطراف اقامتگاه روستایی بوم کلبه کوهسار پرشکفت