اقامتگاه بوم گردی سووشون

  • 001
  • 003
  • dsfr_53_1471112904

درباره اقامتگاه بوم گردی سووشون

اقامتگاه بوم گردی سو و شون اولین اقامتگاه بوم گردی است که در شهر شیراز درهایش را به روی گردشگران شیرازی گشوده است. یکی از مهمترین مزایای این خانه سنتی قرار گرفتن در بافت تاریخی شیراز و خیابان لطفعلی خان زند است که دسترسی شما را به دیدنی های شیراز بسیار راحت ساخته است و با کمی قدم زدن در این بافت می توانید از جاهای دیدنی شیراز به راحتی دیدن کنید.

  تلفن اقامتگاه بوم گردی سووشون : 79 14 24 32 071

  وب سایت اقامتگاه بوم گردی سووشون : -

  آدرس اقامتگاه بوم گردی سووشون : ایران - فارس - شیراز خیابان لطفعلی خان زند، کوچه جنب نارجستان قوام، انتهای کوچه


نمایش نقشه - اقامتگاه بوم گردی سووشون


مراکز نزدیک اقامتگاه بوم گردی سووشون

جاذبه های اطراف اقامتگاه بوم گردی سووشون

اقامت گاه های اطراف اقامتگاه بوم گردی سووشون

رستوران های اطراف اقامتگاه بوم گردی سووشون