راهنمای سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد

در جنوب غربی ایران و در میان چین خوردگی های زاگرس، استان زیبای کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد. برای سفر به این استان دنبال فصل خاصی نباشید زیرا اختلاف ارتفاع شدید کوه ها موجب تنوع در آب و هوا و گوناگونی محیط زیست شده و آن را به استانی چهار فصل تبدیل کرده است. «بویراحمد» بخش سردسیری و «کهگیلویه» بخش گرمسیری این استان می باشند. شاید بی اغراق بتوان گفت که بیشتر از سه چهارم این استان را طبیعت سر سبز فرا گرفته است و به دلیل میزان زیاد بارندگی در طول سال، رودهای پرآب و آبشارهای زیبایی در سراسر استان دیده می شود. پس اگر از اهالی طبیعت گردی هستید سفر به این استان گزینه شماست. از جمله جاذبه های طبیعی این استان می توان به غار باستانی اشکفت سیاه، آبشار کمر دوغ، تنگ باشتک، آبشار بهرام بیگی و ... اشاره کرد. علاوه بر زیبایی های طبیعی، آثار تاریخی نیز در گوشه و کنار استان کهگیلویه و بویر احمد یافت شده است که از قدمت این استان خبر می دهند. که می توان از آثاری چون گنبد لیشتر، بلاد شاپور و نقوش برجسته تنگ سروک نام برد. همچنین به دلیل شرایط آب و هوایی و جغرافیای مناسب، این استان محل زندگی ایلات و عشایری است که از سال های دور در این ناحیه روزگار می گذرانند و دیدار از معیشت این مردمان برای گردشگران علاقه مند، جذاب و دیدنی خواهد بود.

جغرافیدان یونانی، استرابون، معتقد است که در سال های دور کهگیلویه بخشی از خاک هخامنشیان بوده است. مورخ مشهور قرن چهارم، استخری، در مورد این سرزمین نوشته است که «یکی از پادشاهان رموم، مهرگان پسر روزبه پادشاه رمیگان بوده است. رمی که به رم گیلویه مشهور شده و گیلویه که از مردم خمایگان (همایجان)، از ولایت اصطخر بوده نزد او آمد و به خدمتگزاری پرداخت. چون پادشاه بمرد، گیلویه، آنجا را تصرف کرد و این سرزمین را به نام او خواندند». در دوره مغول و تیموری، با قدرت گیری ایلات کهگیلویه، نام این منطقه، در بیشتر نوشته ها، کوه گیلویه بوده است. پس از حکومت اتابکان و از دوره صفویه، نام سرزمین های وسیعی از اصفهان تا خلیج فارس را «کهگیلویه» می نامیدند.

-

-

-


مناطق گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد


نقشه ترافیکی استان - سازمان حمل و نقل جاده ای

نقشه - مکان گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد