شوش، شوشتر، اهواز

tripbama
  • تعداد روز: 3
  • درجه سختی: 1
  • حداقل سن: 0
  • قیمت:رایگان
نمایش جزئیات برنامه

برنامه در یک نگاه

  • در روز اول این سفر، از شوش تا شوشتر را خواهید پیمود و از دیدنی هایی چون بقعه دانیال نبی، قلعه شوش، کاخ آپادانای داریوش، زیگورات چغازنبیل و آسیاب های آبی شوشتر دیدن خواهید کرد.
  • سپس در روز دوم به مضیف بردیه تنها مضیف ایران خواهید رفت و کباب محلی نوش جان خواهید کرد و بعد از ظهر به اهواز آمد و رودخانه و پل کارون را نظاره گر خواهید بود.
  • روز سوم را به خرید در اهواز خواهید پرداخت و صرف غذای محلی در خیابانی مملو از دکه های غذایی را تجربه خواهید نمود.

\