سفر به قشم

tripbama
  • تعداد روز: 2
  • درجه سختی: 2
  • حداقل سن: 4
  • قیمت:رایگان
نمایش جزئیات برنامه

برنامه در یک نگاه

  • در این برنامه بازدید از چاهکو، جنگل حرا، روستای زیبا و دیدنی لافت، چاه های طلا و خرید در درگهان بهشت خریداران ایران را تجربه خواهید نمود.
  • در این برنامه به بخش غربی جزیره سفر خواهید کرد، جایی که محلی ها آن را خالی از اشباح نمی دانند.
  • مراکز خرید قشم و درگهان و همچنین رستوران های قشم نیز در این برنامه گنجانده شده است.

\