فروشگاه شیرینی سنتی سوغات گرگان

  • فروشگاه-شیرینی-سنتی-سوغات-گرگان_1
  • فروشگاه-شیرینی-سنتی-سوغات-گرگان_2
  • فروشگاه-شیرینی-سنتی-سوغات-گرگان_3
  • فروشگاه-شیرینی-سنتی-سوغات-گرگان_4
  • فروشگاه-شیرینی-سنتی-سوغات-گرگان_5

درباره فروشگاه شیرینی سنتی سوغات گرگان

برای خرید شرینی های مخصوص گرگانی بعنوان سوغات پیشنهاد ما به شما فروشگاه شیرینی سنتی سوغات گرگان است؛ جایی که در آن انواع شیرینی ها و شکلات های سنتی شهر گرد هم آمده اند تا بهترین سوغات گرگان را تقدیم شما کنند.شیرینی هایی که در این فروشگاه خواهید یافت حلوا اماج، نان زنجبیلی(لوزی)، نان شیرینی (خرمایی)، سرقربیلی، نان پادرازی، نان شیرمال و قطاب است که در واقع مهمترین سوغات شهر گرگان بشمار می روند.

  تلفن فروشگاه شیرینی سنتی سوغات گرگان : 23239184

  وب سایت فروشگاه شیرینی سنتی سوغات گرگان : -

  آدرس فروشگاه شیرینی سنتی سوغات گرگان : گلستان، گرگان خیابان 5آذر ، آذر یکم ، پشت پارک شهر


نمایش نقشه - فروشگاه شیرینی سنتی سوغات گرگان


مراکز نزدیک فروشگاه شیرینی سنتی سوغات گرگان

جاذبه های اطراف فروشگاه شیرینی سنتی سوغات گرگان

اقامت گاه های اطراف فروشگاه شیرینی سنتی سوغات گرگان

رستوران های اطراف فروشگاه شیرینی سنتی سوغات گرگان

مراکز خرید اطراف فروشگاه شیرینی سنتی سوغات گرگان