دوشنبه بازار بندر ترکمن

  • دوشنبه-بازار-بندر-ترکمن_1
  • دوشنبه-بازار-بندر-ترکمن_2
  • دوشنبه-بازار-بندر-ترکمن_3
  • دوشنبه-بازار-بندر-ترکمن_4
  • دوشنبه-بازار-بندر-ترکمن_5
  • دوشنبه-بازار-بندر-ترکمن_6
  • دوشنبه-بازار-بندر-ترکمن_7
  • دوشنبه-بازار-بندر-ترکمن_8
  • دوشنبه-بازار-بندر-ترکمن_9
  • دوشنبه-بازار-بندر-ترکمن_10

درباره دوشنبه بازار بندر ترکمن

برای کسانی که به دنبال خرید صنایع دستی ترکمن ها هستند، دوشنبه بازار ترکمن را پیشنهاد می دهیم؛ بازاری در ابتدای ورودی شهر که محل عرضه انواع تولیدات صنایع دستی ترکمن هاست. در این بازار می توانید انواع زیورآلات ترکمن، پارچه، روسری، مانتو و بسیاری دیگر را بیابید.

  تلفن دوشنبه بازار بندر ترکمن :

  وب سایت دوشنبه بازار بندر ترکمن : -

  آدرس دوشنبه بازار بندر ترکمن : گلستان، ابتدای ورودی بندر ترکمن


نمایش نقشه - دوشنبه بازار بندر ترکمن


مراکز نزدیک دوشنبه بازار بندر ترکمن

جاذبه های اطراف دوشنبه بازار بندر ترکمن

مراکز خرید اطراف دوشنبه بازار بندر ترکمن