مراکز خرید چهار باغ بالا

درباره مراکز خرید چهار باغ بالا

خیابان تاریخی چهارباغ از پل مشهور و تاریخی سی و سه پل در شمال زاینده رود آغاز و به میدان دروازه شیراز (میدان آزادی اصفهان) در جنوب خاتمه می‌یابد. قدمت این خیابان به روزگار صفویان می‌رسد.
در حال حاضر این خیابان یکی از تفرج گاه های اصلی اصفهانی هاست که گوشه و کنار آن را مراکز خرید و فروشگاه های رنگارنگ پر کرده اند.این فروشگاه ها و مراکز خرید کوچک و بزرگ که اکثرا در آن ها پوشاک مردانه، زنانه و بچه گانه و کیف و کفش یافت می شود از بالا تا پایین چهارباغ بالا پراکنده شده و می توانند خریداران را برای ساعت ها سرگرم خود سازند.
مجتمع خریدهای این خیابان عبارتند از مجتمع پارک، مجتمع تجاری اوسان، مجتمع تجاری کوثر و مجتمع تجاری کاویان

  تلفن مراکز خرید چهار باغ بالا :

  وب سایت مراکز خرید چهار باغ بالا : -

  آدرس مراکز خرید چهار باغ بالا : اصفهان، چهارباغ بالا


نمایش نقشه - مراکز خرید چهار باغ بالا


مراکز نزدیک مراکز خرید چهار باغ بالا

جاذبه های اطراف مراکز خرید چهار باغ بالا

اقامت گاه های اطراف مراکز خرید چهار باغ بالا

رستوران های اطراف مراکز خرید چهار باغ بالا

مراکز خرید اطراف مراکز خرید چهار باغ بالا