بازار صنایع دستی اصفهان

  • بازار-صنایع-دستی-اصفهان_1
  • بازار-صنایع-دستی-اصفهان_2
  • بازار-صنایع-دستی-اصفهان_3
  • بازار-صنایع-دستی-اصفهان_4
  • بازار-صنایع-دستی-اصفهان_5
  • بازار-صنایع-دستی-اصفهان_6

درباره بازار صنایع دستی اصفهان

وارد بازار صنایع دستی اصفهان که می شوی برای لحظه ای محو هنرنمایی هنرمندان اصفهانی می شوی؛ هنرمندانی که هنر های خود را روی مس و استخوان و پارچه به طرز حیرت آوری به رخ بیننده کشیده اند. سراسر بازار پر است از سفره های قلمکار رنگارنگ، منبت، نقاشی روی استخوان، قلم زنی های بینظیر و تذهیب. اگر اهل لباس سنتی باشی یکی دو فروشگاه در گوشه و کنار میدان آماده اند تا شعر مورد علاقه ات را روی آن چاپ کرده و یاد اصفهان را برایت جاودانه کنند.
این صنایع نفیس را می توانی در بازار هنر و خیابان چهارباغ هم بیابی.

  تلفن بازار صنایع دستی اصفهان :

  وب سایت بازار صنایع دستی اصفهان : -

  آدرس بازار صنایع دستی اصفهان : اصفهان، میدان نقش جهان یا چهارباغ بازار هنر


نمایش نقشه - بازار صنایع دستی اصفهانمراکز نزدیک بازار صنایع دستی اصفهان

جاذبه های اطراف بازار صنایع دستی اصفهان

اقامت گاه های اطراف بازار صنایع دستی اصفهان

رستوران های اطراف بازار صنایع دستی اصفهان

مراکز خرید اطراف بازار صنایع دستی اصفهان