کبابی علیرضا

  • کبابی-علیرضا_1
  • کبابی-علیرضا_2
  • کبابی-علیرضا_3
  • کبابی-علیرضا_4
  • کبابی-علیرضا_5
  • کبابی-علیرضا_6
  • کبابی-علیرضا_7
  • کبابی-علیرضا_8
  • کبابی-علیرضا_9
  • کبابی-علیرضا_10

درباره کبابی علیرضا

در انزلی در خیابان مطهری که حرکت کنی به فاصله هایی نه چندان دور کبابی های مختلفی را می بینی شبیه هم که انتخاب را برایت سخت می کند. در میان آن ها اما علیرضا نامی آشناست که  محلی ها و توریست های انزلی به خوبی آن را می شناسند؛  کبابی که بوی کبابش هوش از سرت خواهد برد، از آن کباب های اصل ایرانی!کمی در صف خواهی ایستاد به خصوص در تعطیلی ها ولی شک نکن که به امتحانش می ارزد!

  تلفن کبابی علیرضا : 44527521

  وب سایت کبابی علیرضا : -

  آدرس کبابی علیرضا : گیلان،گیلان، بندر انزلی، خیابان مطهری، نبش سه راه ولی آباد ( میدان شهدا)


نمایش نقشه - کبابی علیرضا


مراکز نزدیک کبابی علیرضا

جاذبه های اطراف کبابی علیرضا

رستوران های اطراف کبابی علیرضا

مراکز خرید اطراف کبابی علیرضا