پلوکباب محمود

  • res-mahmoud-(2)
  • res-mahmoud-(1)

درباره پلوکباب محمود

کته کباب های سنتی رشت را در این رستوران تجربه کنید ... به رشت که رسیدید، حتما به بلوار امام خمینی بروید، نرسیده به میدان گیل، طعم لذیذ غذاهای گیلانی را بچشید ...این رستوران برخلاف رستوران های دیگر در دید نیست و ابتدای کوچه واقع شده است، اما به دلیل معروفیتش از هر که در بلوار سوال کنی راهنماییت خواهد کرد.

  تلفن پلوکباب محمود : 01316669191- 01316666571– 01316664253

  وب سایت پلوکباب محمود : -

  آدرس پلوکباب محمود : رشت، بلوار امام خمینی، نرسیده به میدان گیل


نمایش نقشه - پلوکباب محمود


مراکز نزدیک پلوکباب محمود

رستوران های اطراف پلوکباب محمود