رستوران مولانا

درباره رستوران مولانا

سال هایی نه چندان دور اهالی همین شهرهای بزرگ که حال یکدیگر را به سختی می شناسند دور حوض آبی با ماهی های قرمزش جمع می شدند و منقل به راه کرده و کبابی نوش جان می کردند و آوازی سر می دادند. اینها اما برای خیلی ها به خاطره پیوسته است. مولانا جایی است که می توانید این خاطره ها را زنده نموده، دور حوض آبی بنشینید و کبابی نوش جان کنید و گوش جان را به نوای موسیقی مطربان بسپارید.

  تلفن رستوران مولانا : 44420084

  وب سایت رستوران مولانا : -

  آدرس رستوران مولانا : گیلان، بندر انزلی، جنب بازار تجاری گیلار


نمایش نقشه - رستوران مولانا


مراکز نزدیک رستوران مولانا

جاذبه های اطراف رستوران مولانا

رستوران های اطراف رستوران مولانا

مراکز خرید اطراف رستوران مولانا