شما اینجا هستید: کرمان | کرمان | ساندویچ تیموری

ساندویچ تیموری

درباره ساندویچ تیموری

اگر اهل ساندویچ های کتلتی آن هم از نوع خانگی هستید و مسافر کرمان، سری به ساندویچ تیموری بزنید؛ جایی که می توانید لذیذ ترین کتلت های کرمان را در آن بیابید.برای کسانی که به غذاهای دست ساز علاقه چندانی ندارند نیز همبرگر مخصوص این ساندویچی را پیشنهاد می دهیم. نوش جان!

  تلفن ساندویچ تیموری :

  وب سایت ساندویچ تیموری : -

  آدرس ساندویچ تیموری : کرمان، خیابان شریعتی، خیابان طالقانی


نمایش نقشه - ساندویچ تیموری


مراکز نزدیک ساندویچ تیموری

جاذبه های اطراف ساندویچ تیموری

رستوران های اطراف ساندویچ تیموری

مراکز خرید اطراف ساندویچ تیموری