رستوران میزبان

  • رستوران-میزبان_1
  • رستوران-میزبان_2

درباره رستوران میزبان

تو بابلسر از هر کس سراغ رستوران خوب رو بگیری اولین پیشنهادش بی برو برگرد میزبان خواهد بود. همه می گن این رستوران یه رستوران خیلی قدیمی که از زمان های دور میزبان اشخاص مهمی در شهر بوده و بسیاری از جلسات مهم کاری نیز به اینجا ختم می شه.
ماست دلال با نون لواش داغ و زیتون پرورده رو برای پیش غذا فراموش نکنید. نوش جان!

  تلفن رستوران میزبان :

  وب سایت رستوران میزبان : -

  آدرس رستوران میزبان : مازندارن، بابلسر، خیابان امام خمینی، رستوران میزبان


نمایش نقشه - رستوران میزبان


مراکز نزدیک رستوران میزبان

جاذبه های اطراف رستوران میزبان

اقامت گاه های اطراف رستوران میزبان

رستوران های اطراف رستوران میزبان

مراکز خرید اطراف رستوران میزبان