رستوران گردان برج میلاد

 • رستوران-گردان-برج-میلاد_1
 • رستوران-گردان-برج-میلاد_2
 • رستوران-گردان-برج-میلاد_3
 • رستوران-گردان-برج-میلاد_4
 • رستوران-گردان-برج-میلاد_5
 • رستوران-گردان-برج-میلاد_6
 • رستوران-گردان-برج-میلاد_7
 • رستوران-گردان-برج-میلاد_8
 • رستوران-گردان-برج-میلاد_9
 • رستوران-گردان-برج-میلاد_10
 • رستوران-گردان-برج-میلاد_11
 • رستوران-گردان-برج-میلاد_12
 • رستوران-گردان-برج-میلاد_13

درباره رستوران گردان برج میلاد

بعد از افتتاح رستوران گردان برج سفید در تهران، رستوران گردان دیگری درهای خود را به روی میهمانانش گشود با این تفاوت که این یکی بزرگترین رستوران گردان دنیا است که هر ساعت 360 درجه چرخیده و نمایی360 درجه از شهر را به میهماناش می دهد.
همیشه سرتان را می گردانید تا مناظر پشت سر را ببینید این بار این مسئولیت بعهده رستوران گذاشته شده، پس در کمال آرامش غذای لذیذ خود را نوش جان کرده و از مناظر لذت ببرید.

  تلفن رستوران گردان برج میلاد :

  وب سایت رستوران گردان برج میلاد : -

  آدرس رستوران گردان برج میلاد : تهران، بزرگراه شیخ فضل الله نوری، ورودی بزرگراه شهید همت، کنار گذر اختصاصی برج میلاد


نمایش نقشه - رستوران گردان برج میلاد


مراکز نزدیک رستوران گردان برج میلاد

جاذبه های اطراف رستوران گردان برج میلاد

اقامت گاه های اطراف رستوران گردان برج میلاد

رستوران های اطراف رستوران گردان برج میلاد

مراکز خرید اطراف رستوران گردان برج میلاد