سرو کهنسال هرزویل

درباره سرو کهنسال هرزویل

سروی ست تنومند و هزار ساله که از کهن ترین یادمان های طبیعی و تاریخی گیلان محسوب می شود، این سرو در روستای هرزویل، در 5 کیلومتری منجیل- رودبار قرار دارد. نام علمی این درخت  Cupreceaceاز خانواده Cupresouse sempervirence می باشد اما در نقاط مختلف ایران متفاوت است، در جایی به سرو شیرازی و جایی دیگر آن را سرو کاشی گویند.بومیان به علت اعتقاداتی که دارند جهت نذورات اقدام به بستن پارچه، کوبیدن سکه و نصب بیرق می نمایند. شما هم با خلوص نیت رشته پارچه هایتان را گره بزنید، باشد که آرزوهای تان براورده شود!از دیگر مشخصات بارز این سرو، شاخه های افقی و عمود بر محور تنه است؛ اما در این نوع سرو شاخه ها تقریباً موازی محور تنه می باشند. طول این درخت 30 متر و محیطش 40/4 می باشد. این درخت با مساحت 6/0 هکتار اطراف آن در سال 1354 به عنوان اثر طبیعی درسازمان حفاظت محیط زیست به ثبت رسید.

  تلفن سرو کهنسال هرزویل :

  وب سایت سرو کهنسال هرزویل : -

  آدرس سرو کهنسال هرزویل : گیلان، شهرستان رودبار، 5 کیلومتری شهر منجیل، روستای هرزویل

  زمان بازدید سرو کهنسال هرزویل :
  • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - سرو کهنسال هرزویلمراکز نزدیک سرو کهنسال هرزویل

جاذبه های اطراف سرو کهنسال هرزویل