روستای چسلی

 • روستای-چسلی_1
 • روستای-چسلی_2
 • روستای-چسلی_3
 • روستای-چسلی_4
 • روستای-چسلی_5
 • روستای-چسلی_6
 • روستای-چسلی_7
 • روستای-چسلی_8
 • روستای-چسلی_9
 • روستای-چسلی_10
 • روستای-چسلی_11
 • روستای-چسلی_12
 • روستای-چسلی_13
 • روستای-چسلی_14
 • روستای-چسلی_15
 • روستای-چسلی_16
 • روستای-چسلی_17
 • روستای-چسلی_18
 • روستای-چسلی_19
 • روستای-چسلی_20
 • روستای-چسلی_21
 • روستای-چسلی_22
 • روستای-چسلی_23
 • روستای-چسلی_24
 • روستای-چسلی_25
 • روستای-چسلی_26
 • روستای-چسلی_27
 • روستای-چسلی_28
 • روستای-چسلی_29
 • روستای-چسلی_30
 • روستای-چسلی_31
 • روستای-چسلی_32
 • روستای-چسلی_33
 • روستای-چسلی_34
 • روستای-چسلی_35
 • روستای-چسلی_36
 • روستای-چسلی_37
 • روستای-چسلی_38
 • روستای-چسلی_39

درباره روستای چسلی

در چسلی تنها صدای کوبش آبشارها، با چهچه بلبل ها  نوای حقیقی زندگی را به گوش هر جنبنده ای می رساند. اینجا بکر است، پر از منابع طبیعی و حیوانات جنگلی. روستای چسلی به دو بخش؛ پای کوه و دره تقسیم می شود... چسلی روستایی کاملاً جنگلی و بکر است. در داخل روستا قهوه خانه، مغازه و مدرسه هم وجود دارد. خانه ها پراکنده و به صورت خانه باغ هستند. در کنار رودخانه چسلی چند استخر پرورش ماهی نیز احداث شده است.آبشار چسلی در ارتفاع 325 متر از سطح دریای آزاد و در ورودی روستای چسلی قراردارد این آبشار کوچک اما خوش منظره است.امامزاده چسلیبنای امامزاده چسلی مربوط به دوره قاجار است. در نزدیکی بنای امامزاده مسجدی بنا شده که بنا بر شنیده ها بیش از صد سال قدمت دارد.

  تلفن روستای چسلی :

  وب سایت روستای چسلی : -

  آدرس روستای چسلی : گیلان، شهرستان ماسال، به سمت غرب، روستای چسلی

  زمان بازدید روستای چسلی :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - روستای چسلیمراکز نزدیک روستای چسلی

جاذبه های اطراف روستای چسلی