اسپیه ریسه

درباره اسپیه ریسه

وقتی به تابلوی روستاهای "ماسوله خانی" و "اسپیه ریسه" می رسید، اول ماسوله خانی را می بینید و پس از آن با طی مسافتی سه کیلومتری به "اسپیه ریسه" وارد می شوید، روستاهایی که با هم جواری دره ای دیدنی و دل انگیز، جذابیتشان را دوچندان نموده اند. این روستا اما به واسطه صخره های سترگ و عظیمش مأمنی برای صخره نوردان حرفه ایست؛ آن ها که سنگ را در دست خود موم نموده اند. کارشناسان معتقدند که این مکان می تواند یکی از بهترین نقاط ویژه ی صخره نوردی در جهان باشد.

  تلفن اسپیه ریسه : 0

  وب سایت اسپیه ریسه : -

  آدرس اسپیه ریسه : شهرستان فومن، بخش سردار جنگل، دهستان سیاه رود، روستای اسب ویسه


مسیر دسترسی به اسپیه ریسه

از فومن از جاده ماسوله حرکت کنید و پس از طی حدود7 کیلومتر از سمت راست جاده از جاده خارج شوید و به سمت روستای ماسوله خانی بروید. پس از رسیدن به روستای ماسوله خانی سه کیلومتر بعد به روستای اسپیه رسیه خواهید رسید.


نمایش نقشه - اسپیه ریسهمراکز نزدیک اسپیه ریسه

جاذبه های اطراف اسپیه ریسه