قلعه سنگ سیرجان

درباره قلعه سنگ سیرجان

قلعه سنگ سیرجان قلعه ای است بزرگ از سنگ و همچون دژی تسخیر ناپذیز است که حوادث بی شمار تاریخی را از سر گذرانده است. قلعه سنگ به همراه منبر زیبای سنگی و هنرمندانه اش که در سال 789 ه. ق. در سنگی یک پارچه شکل گرفته است که بسیار جالب و دیدنی است. قلعه سنگ در حقیقت ارگ نظامی شهر بوده و منبر سنگی آن متعلق به دوره سلطان احمد مظفری که از امرای آل مظفر بوده. در این قلعه آثار ساختمانی زیادی وجود دارد که از جمله انبار مخروبه و پلکان های سنگی و منبر سنگی زیبای آن را می توان نام برد. این قلعه به صورت ویرانه ای بسیار عظیم بر روی تپه ای در جنوب سیرجان مشاهده می شود. که دارای جایگاه های مختلف مانند دختر نشین،شاه نشین،منبر سنگی،سوراخ حلال و حرام،(عوام معتقدند که هر کس بتواند از این سوراخ تنگ عبور نماید حلال زاده ودر صورت عدم توانایی در عبور ازاین  معبر حرام زاده می باشد!)، زندان،پله های سنگی و...می باشد که متاسفانه مورد بی مهری قرار گرفته  وهر ساله رو به ویرانی بیشتر می رود.

  تلفن قلعه سنگ سیرجان : -

  وب سایت قلعه سنگ سیرجان : -

  آدرس قلعه سنگ سیرجان : 7 کیلومتری جنوب شرقی سیرجان

  زمان بازدید قلعه سنگ سیرجان :
  • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - قلعه سنگ سیرجانمراکز نزدیک قلعه سنگ سیرجان

جاذبه های اطراف قلعه سنگ سیرجان