شما اینجا هستید: کرمان | کرمان | حمام گنجعلی خان

حمام گنجعلی خان

 • حمام-گنجعلی-خان_1
 • حمام-گنجعلی-خان_2
 • حمام-گنجعلی-خان_3
 • حمام-گنجعلی-خان_4
 • حمام-گنجعلی-خان_5
 • حمام-گنجعلی-خان_6
 • حمام-گنجعلی-خان_7
 • حمام-گنجعلی-خان_8
 • حمام-گنجعلی-خان_9
 • حمام-گنجعلی-خان_10
 • حمام-گنجعلی-خان_11
 • حمام-گنجعلی-خان_12
 • حمام-گنجعلی-خان_13
 • حمام-گنجعلی-خان_14
 • حمام-گنجعلی-خان_15
 • حمام-گنجعلی-خان_16

درباره حمام گنجعلی خان

در گذشته معماری حمام ها با شکلی که امروزه در ذهن ما با شنیدن کلمه حمام تداعی می شود بسیار متفاوت بوده است. یکی از نمونه های حمام های تاریخی، حمام مجموعه گنجعلی خان می باشد که از قدیمی ترین حمام های کرمان بشمار می رود و  به محض ورود به  آن محو نقاشی و کاشی کاری های ظریف آن خواهید شد.حمام گنجعلی خان با نام موزه مردم شناسی در ضلع جنوبی میدان قرار گرفته و پرجاذبه ترین نقطه گردشگری کرمان است . ساخت این حمام که قسمتی از آثار مجموعه گنجعلی خان را تشکیل می دهد از اقدامات مهم گنجعلی خان فرمانروای کرمان در دوره صفوی می باشد.

  تلفن حمام گنجعلی خان : 2225577-0341

  وب سایت حمام گنجعلی خان : -

  آدرس حمام گنجعلی خان : کرمان، میدان گنجعلی خان،موزه مردم شناسی حمام گنجعلی خان


نمایش نقشه - حمام گنجعلی خانمراکز نزدیک حمام گنجعلی خان

جاذبه های اطراف حمام گنجعلی خان

رستوران های اطراف حمام گنجعلی خان

مراکز خرید اطراف حمام گنجعلی خان