گوردخمه اسحاق وند

  • گوردخمه-اسحاق-وند_1

درباره گوردخمه اسحاق وند

گوردخمه اسحاق وند به صورت سه اتاقک است که در کوه ایجاد شده و نقوشی بر روی یکی از آنها حجاری شده است که به استخوان دان معروفند. در گذشته این گوردخمه ها را به دوره ماد نسبت می دادند ولی امروزه در مورد زمان ساخت آنها اختلاف نظرهایی وجود دارد و عده ای از باستان شناسان این سه گروه دخمه را متعلق به دوره هخامنشی می دانند.

  تلفن گوردخمه اسحاق وند : -

  وب سایت گوردخمه اسحاق وند : -

  آدرس گوردخمه اسحاق وند : استان کرمانشاه،شهر هرسین،شمال شرقي روستاي نوده

  زمان بازدید گوردخمه اسحاق وند :
  • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - گوردخمه اسحاق وندمراکز نزدیک گوردخمه اسحاق وند

جاذبه های اطراف گوردخمه اسحاق وند