حمام گله داری

  • حمام-گله-داری_1
  • حمام-گله-داری_2
  • حمام-گله-داری_3
  • حمام-گله-داری_4
  • حمام-گله-داری_5

درباره حمام گله داری

اگر زمان قاجار ساکن حاشیه خلیج بودید قطعا حمام گله داری جایی بود که یکبار کیسه آن به تنتان خورده بود. این حمام که تنها حمام تاریخی شهر است از سوی حاج شیخ احمد گله داری بعنوان حمام عمومی شهر، وقف بهداشت شهر شده بود.علت نام گذاری حمام به گله داری قطعا نام شیخ احمد می باشد اما خالی از لطف نیست بدانید که برای تهیه آب مصرفی حمام، زمانی که هنوز چاه حمام حفر نشده بود گاو ها در مسیری گاو رو دائم در رفت و آمد بوده و آب برکه را به آب انبار می آوردند تا برای حمام استفاده شود.سقف حمام مانند سقف حمام های کاشان و بسیاری از شهرهای دیگرمان دارای نورگیرهایی است که علاوه بر نوردهی مسئولیت تهویه حمام را نیز بعهده داشتند. همچنین برای اینکه حمام تاب و تحمل رطوبت بالای بندر را داشته باشد از سنگ های دریایی، اسفنج و ساروج محلی در ساخت آن استفاده شده است.در حال حاضر در این حمام مجسمه های مومی قرارداده شده که دنیای حمام های آن زمان را در چشم بیننده به تصویر کشیده اند.

  تلفن حمام گله داری : 076-33687194

  وب سایت حمام گله داری : -

  آدرس حمام گله داری : هرمزگان، بندرعباس، بلوار ساحلی بندرعباس، خیابان دلگشا


نمایش نقشه - حمام گله داریمراکز نزدیک حمام گله داری

جاذبه های اطراف حمام گله داری