تکیه زاغرم

درباره تکیه زاغرم

مراسم تعذیه و تعذیه خوانی یکی از سنن قدیمی ایرانی است که طرفداران بیشماری در این کشور دارد. این مراسم در قدیم عموما در تکایا و یا میادین شهر برگزار می شد. تفرش نیز که از این قاعده مستثنی نیست تکیه ای دارد که دومین تکیه ایران بوده و از زمان های دور تا کنون هر ساله مراسم تعذیه خوانی در آن برگزار می شود. بنای تکیه متعلق به سال 1236 خورشیدی است و پس از تخریب تکیه دولت تنها تکیه سرپوشیده فعال کشور محسوب می شود. اگر به تکیه زاغرم رفتید زمانی را به قدم زدن در فضای تکیه اختصاص داده و خود را در حال و هوای آن دوران قرار دهید.

  تلفن تکیه زاغرم : 0

  وب سایت تکیه زاغرم : -

  آدرس تکیه زاغرم : استان مرکزی، تفرش، خیابان آیت الله سعیدی


نمایش نقشه - تکیه زاغرممراکز نزدیک تکیه زاغرم

جاذبه های اطراف تکیه زاغرم